canada goose sale canada goose jas canada goose sale http://www.canadagoosestore.be/

ntpp.org.pl

ntpp.org.pl

LIST OTWARTY ZARZĄDU NTPP @Gazeta Wyborcza @ Duży Format

Wczoraj na łamach @Gazeta Wyborcza @Duży Format ukazał się list otwarty Zarządu NTPP.
Komentowaliśmy w nim sposób w jaki przedstawiona została psychoterapia psychodynamiczna w niedawno opublikowanym przez GW tekście „Przytulam panią wirtualnie. Co wolno podczas psychoterapii?”. W naszej ocenie publikacja ta przedstawiała zafałszowany obraz psychoterapii psychodynamicznej, niezgodny ze współczesną wiedzą i badaniami.

Poniżej pełen tekst oświadczenia oraz link:

„Jako zarząd Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej z uwagą zapoznaliśmy się z reportażem Ewy Kalety „Przytulam panią wirtualnie. Co wolno podczas psychoterapii?” opublikowanym na łamach „Dużego Formatu” z dnia 29.05.2017. Reportaż opisuje oddziaływania, które nie prowadziły do oczekiwanej poprawy stanu zdrowia i poziomu życia osób zgłaszających się po pomoc psychoterapeutyczną, w tym takie, które w żadnym wypadku nie powinny mieć miejsca w psychoterapii. Oczywiście odnosimy się tylko do sytuacji opisanych, ponieważ nie mamy dostępu do rzeczywistych wydarzeń. Wydźwięk artykułu jest bardzo niekorzystny dla spostrzegania psychoterapii w Polsce, tym bardziej że zamieszczono również komentarz Tomasza Witkowskiego, znanego z krytycznych omówień psychoterapii czy raczej działań ją udających. Redakcja uzupełniła wprawdzie tekst wywiadem z prof. Bogdanem de Barbaro, w którym ten uznany polski psychiatra i psychoterapeuta wyjaśnia, jaki jest obecny status psychoterapii w Polsce i dlaczego opisane w reportażu incydenty mogą się zdarzać, ale nie równoważy to w naszym przekonaniu siły negatywnego przekazu całego tekstu.

Części przytoczonych w artykule zachowań psychoterapeutów (między innymi intensywne kontakty poza sesjami psychoterapeutycznymi, „przytulanie” w trakcie sesji czy ignorowanie narastającego uzależnienia od alkoholu) w ogóle nie można uznać za psychoterapię, gdyż naruszają wymogi etyczne i profesjonalne zawarte w kodeksach większości stowarzyszeń psychoterapeutycznych (np. Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Jako przedstawiciele przywoływanego w tekście nurtu, czyli psychoterapii psychodynamicznej, chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt Państwa publikacji. Przedstawiono w niej zafałszowany obraz tego podejścia, a jest nam ono bliskie z racji wykonywanego zawodu, wybranej drogi życiowej i przynależności do Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Martwi nas, że nurt ten był w omawianym reportażu wielokrotnie przywoływany z nazwy i opisywany w sposób rozmijający się ze współczesnym rozumieniem i uprawianiem go (niezależnie, czy będzie to terapia psychodynamiczna tradycyjna, terapia psychodynamiczna krótkoterminowa ISTDP czy psychoterapia psychoanalityczna). Chociażby unikanie kontaktu z pacjentem w czasie sesji jest anachronizmem w każdym ze współczesnych nurtów psychodynamicznych. Wyniki aktualnych badań naukowych w zakresie czynników leczących w psychoterapii podkreślają pozytywny wpływ zaangażowanego i obecnego psychoterapeuty, znaczenie jego zdolności do przyjmowania i rozumienia informacji zwrotnych na swój temat (również krytycznych) oraz nieskuteczność stylu pracy opartego wyłącznie na interpretacjach lub też na wycofaniu z relacji, rozumianym czasem opacznie jako wyraz tzw. neutralności terapeuty. Nasze Towarzystwo dysponuje publikacjami podsumowującymi współczesne badania na ten temat, które chętnie udostępnimy. Jako praktycy psychoterapii psychodynamicznej oraz członkowie Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej chcielibyśmy, by była ona przedstawiana zgodnie z obecną wiedzą, praktyką i standardami. W podejściu tym psychoanalityczne myślenie o pacjencie w kategoriach na przykład nieświadomości i roli wczesnych, realnych, doświadczeń w relacjach łączy się ze współczesnymi metodami pracy opartymi w dużej mierze na doniesieniach z pola neuronauki. Istotą terapii psychodynamicznej jest wspólna, pacjenta i terapeuty, eksploracja tych aspektów psychiki, które nie są w pełni poznane, a ujawniają się np. jako nawykowe tendencje reagowania czy kłopotliwe objawy i poprzez to zaburzają funkcjonowanie pacjenta. Skuteczne leczenie powinno nie tylko łagodzić lub likwidować objawy, ale również wzmocnić ogólne zasoby psychologiczne pacjenta. Dotyczy to, jak podaje wybitny współczesny badacz psychoterapii psychodynamicznej Jonathan Shedler, zdolności do tworzenia i utrzymywania bardziej satysfakcjonujących związków, twórczego korzystania z własnych talentów i umiejętności, utrzymywania realistycznej samooceny, tolerowania większego spektrum uczuć (zwłaszcza mieszanych, które są nieodłączną i bardzo przydatną częścią przeżywania świata), doświadczania bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego, rozumienia siebie i innych w bardziej złożony subtelny sposób, a także zdolności do stawiania czoła wyzwaniom życia z większą swobodą i elastycznością. Do celów tych dąży się poprzez samo-refleksję, samo-eksplorację i samo-poznanie zachodzące w warunkach bezpiecznej relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w której ważnym elementem jest wzajemna współpraca. Bezpiecznej – czyli takiej, w której terapeuta z jednej strony utrzymuje żywy kontakt, a więc jest w czasie sesji dostępny emocjonalnie dla pacjenta, z drugiej bezwzględnie przestrzega zasad etycznych.

Jako profesjonaliści staramy się oferować pacjentom pomoc psychoterapeutyczną potwierdzoną zarówno przez doświadczenia renomowanych praktyków, jak i przez współczesną naukę. Zależy nam, by przekazać czytelnikom „Dużego Formatu”, że opisane w reportażu oddziaływania nazwane „psychoterapią psychodynamiczną” tworzą błędny obraz tego nurtu psychoterapii.

Zarząd NTPP”

To nie była psychoterapia [LIST]

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21937967,to-nie-byla-psychoterapia-list.html?disableRedirects=true


  1. brak komentarzy


  2. Zostaw wiadomość

    Komentowanie jest wyłączone.