Zarząd Główny:

 • Przewodniczący: dr Sławomir Murawiec
 • Członek Zarządu: Anna Król-Kuczkowska
 • Członek Zarządu: Paweł Malinowski
 • Członek Zarządu: Zofia Milska-Wrzosińska
 • Członek Zarządu: Marcin Obrębski
 • Skarbnik: Katarzyna Skirmuntt
 • Sekretarz: Krystyna Sosnowska

 

Komisja Rewizyjna:

 • Leszek Jaworski
 • Małgorzata Krauze
 • dr Cezary Żechowski

 

Sąd Koleżeński

 • Jerzy Dmuchowski
 • Marta Głowacka
 • Małgorzata Łukasiewicz

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

24-26 KWIETNIA 2020R.