Szanowni Państwo,

Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że nasza konferencja „Trauma, Przywiązanie i Rezyliencja” odbędzie się w terminie 23-25 października 2020.

Z uwagi jednak na Państwa bezpieczeństwo i komfort, w obecnej sytuacji objęcia całej Polski pandemiczną „strefą żółtą” postanowiliśmy, że konferencja odbędzie się późną wiosną/ latem 2021 w Warszawie.

Wprawdzie przygotowane dla Państwa sala i warunki znacznie przekraczały wymagania sanitarne dla „żółtej strefy”, jednakże w obecnej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że konferencja przebiegałaby w  klimacie napięcia i niepokoju, czego chcielibyśmy uniknąć.

Wiemy, że wielu z Państwa martwiłoby się koniecznością dojazdu, bezpieczeństwem swoim i bliskich.

 Zależy nam bardzo, by nasze konferencje cechowała atmosfera bliskiego kontaktu i życzliwej swobodnej wymiany, a nie lęku i wzajemnego unikania.

Uważamy, że niezwykle istotną wartością naszych konferencji, poza ich świetną zawartością merytoryczną, jest okazja do spotkania, rozmów, kuluarowych dyskusji.

Z tego względu nie  zmieniliśmy formuły  na konferencję on-line.

Traktujemy to jako ostateczność, gdyby okazało się, że zorganizowanie wydarzenia w formule bezpośredniej będzie niemożliwe jeszcze co najmniej przez rok.

Doceniając i pielęgnując aspekt środowiskowy naszej z Państwem relacji, chcemy abyśmy wszyscy mogli spotkać się osobiście, posłuchać, zadać pytania, komentować, wymienić się opiniami, czy wreszcie pożartować.

Wiemy, jak nam wszystkim tego brakuje i jak za tym tęsknimy.

Zdajemy sobie sprawę, że ani otaczająca nas rzeczywistość, ani ta zmiana nie jest łatwa.

Żałujemy, że nie spotkamy się w październiku.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o dacie i miejscu konferencji oraz o naszych planach na ten termin.

Zakładając, że do trzech razy sztuka, zrobimy wszystko aby trzecia wersja naszego międzynarodowego wydarzenia była jeszcze bardziej wyjątkowa.

Tymczasem życzymy Państwu zdrowia i spokoju, jesteśmy razem z Wami, do zobaczenia.

Zarząd NTPP:

Anna Król – Kuczkowska, Przewodnicząca Zarządu

Członkowie Zarządu:

Zofia Milska – Wrzosińska

Krystyna Sosnowska

Katarzyna Skirmuntt

Paweł Malinowski

Marcin Obrębski

 

LIST OTWARTY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NAUKOWEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ ( NTPP)

Szanowni Państwo,

z niepokojem śledzimy ostatnie publiczne wypowiedzi dotyczące przedstawicieli różnych grup społecznych. Wypowiedzi te, formułowane w sposób noszący znamiona mowy nienawiści, są zarówno nieprawdziwe w świetle obowiązującej dzisiaj wiedzy, jak i niebezpieczne w kontekście rozumienia zdrowia psychicznego zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.

Protestujemy wobec głoszenia takich treści. Jako Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej uważamy, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą psychologiczną, która pozwala zrozumieć to, co dzieje się wokół nas i zapobiegać potencjalnej eskalacji społecznej destrukcji.

W ostatnich tygodniach szczególnie wiele takich wypowiedzi dotyczy osób określanych jako LGBT. Osoby LGBT nie są – z racji ich orientacji seksualnej – chore lub zaburzone.

Na przykład – WHO, czyli światowa Organizacja Zdrowia w 1990 roku usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń psychicznych, ponieważ nie spełniał definicji ani choroby, ani zaburzenia.

Obecnie homoseksualizm nie jest uznawany za zaburzenie przez jakąkolwiek światową klasyfikację diagnostyczną. Traktuje się go jako mniejszościową, normalną orientację seksualną.

Jednak, jak każda mniejszość, grupa (LGBT) jest szczególnie zagrożona wykluczeniem.

Nie jest to jedyna grupa, która w ostatnim czasie stawała się obiektem agresji, czy wobec której podżegano do niechęci i pogardy w ogóle – byliśmy i jesteśmy świadkami pogardliwego atakowania oponentów politycznych, upokarzania protestujących obywateli, szkalowania przedstawicieli zawodów prawnych, i nie tylko.

Wszystkie te działania łączy jedno – są to  procesy generujące zło i przemoc, niszczące ludzi i tkankę społeczną.

Skutki wielu z nich mogą być trudno odwracalne.

Co znamienne dla psychologii procesów grupowych, momenty zagrożenia, naruszenia dotychczasowego porządku czy dużych zmian wiążą się z większą polaryzacją postaw, wzrostem agresji oraz z pojawieniem się utopijnych obietnic przywrócenia porządku i bezpieczeństwa – często poprzez pozbycie się grupy, która jest „inna”.

Ta prawidłowość została wielokrotnie zbadana i opisana w literaturze dotyczącej analizy psychologicznych mechanizmów prowadzących do dramatycznych skutków w sferze polityczno-społecznej – jak wszelkie odmiany totalitaryzmu, faszyzmu czy zinstytucjonalizowanej przemocy.

Jesteśmy obecnie, podczas trwającej pandemii i wielu zmian polityczno – społecznych, szczególnie podatni na intensyfikację tych procesów. Lęk, frustracja, zmęczenie, poczucie zagrożenia sprawia, że łatwiej i szybciej postępuje proces dehumanizacji „Innego”, kimkolwiek on jest.

Tak naprawdę „Innym” może stać się „Każdy”. Każdy z nas.

Nasz układ nerwowy sprawia, że jesteśmy niezwykle wrażliwi na komunikaty wzmagające lęk. Jeśli są one powtarzane i dodatkowo wskazują na konkretne źródło lęku i zagrożenia, wyzwalają na poziomie biologicznym impulsy agresywne, których pierwotną rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli taki proces eskaluje, człowiek zaczyna mieć coraz większe tendencje do łączenia wskazanej osoby lub grupy osób z poczuciem zagrożenia i przymusem walki. Może stać się tak również wtedy, kiedy ten wskazany „Inny” realnie nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa.

Prawidłowość tą potwierdzono w wielokrotnie powtarzanych badaniach psychologicznych.

Z badań wiemy również, że im dłużej trwa opisany powyżej mechanizm, tym  bardziej uszkadza ludzką zdolność do refleksji, dobrego kontaktu z rzeczywistością oraz do widzenia człowieka w drugiej istocie ludzkiej.

Ta wiedza może być  instrumentalnie wykorzystywana do zdobycia i utrzymania władzy, często do odwrócenia uwagi od realnych problemów; ale może też służyć zatrzymaniu destrukcji poprzez zwiększenie świadomości tego, co rzeczywiście dzieje się wokół nas.

Warto zatem dzielić się wiedzą w celu zatrzymywania takiej destrukcji.

Stymulowanie agresji jest destrukcyjne dla zdrowia psychicznego wszystkich ludzi – nie tylko tych atakowanych, ale również i atakujących.  To proces, w którym nie ma wygranych. Badania nad PTSD, czyli syndromem stresu pourazowego wyraźnie pokazują, że wszelkie konflikty oparte na przemocy, których deklarowanym celem jest przywrócenie porządku i  bezpieczeństwa, ostatecznie dewastują każdą zaangażowaną w nie stronę.

Z kolei z badań nad wykluczeniem jasno wynika, że po doświadczeniu wykluczenia w danej grupie znacząco wzrasta zapadalność na depresję i liczba podejmowanych prób samobójczych

Dowodów na niebezpieczny kierunek, w jakim zmierza obecna sytuacja mamy aż nadto.

Jako Zarząd Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej stanowczo protestujemy przeciwko nawoływaniu do agresji i przemocy wobec kogokolwiek.

Protestujemy przeciwko publicznemu przekazywaniu kłamstw nie mających nic wspólnego ze współczesną wiedzą medyczną i psychologiczną, ani ze stanem faktycznym w obszarze społecznym, prawnym i politycznym. Protestujemy przeciw używaniu tych kłamstw do wzbudzania lęku
i manipulacyjnego zyskiwania poparcia.

Wszystkie dane przytoczone w naszym oświadczeniu pochodzą ze zweryfikowanych metodologicznie badań i obrazują współczesny stan wiedzy klinicznej w zakresie omawianych zjawisk.

Zarząd Główny Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Anna Król – Kuczkowska, Przewodnicząca

Zofia Milska Wrzosińska, Krystyna Sosnowska, Katarzyna Skirmuntt,

Paweł  Malinowski, Marcin Obrębski

 

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej powstało z potrzeby integracji oraz rozwoju środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w Polsce. Celem Towarzystwa jest określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie.

Towarzystwo zajmuje się wspieraniem rozwoju wiedzy dotyczącej teorii i praktyki a także popularyzowaniem psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się.

Zachęcamy do przystąpienia do Towarzystwa.

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

23-25 PAŹDZIERNIKA 2020R.