Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej powstało z potrzeby integracji oraz rozwoju środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w Polsce. Celem Towarzystwa jest określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie.

Towarzystwo zajmuje się wspieraniem rozwoju wiedzy dotyczącej teorii i praktyki a także popularyzowaniem psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się.

Zachęcamy do przystąpienia do Towarzystwa.

TRAUMA,PRZYWIĄZANIE
I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

24-26 KWIETNIA 2020R.