Cykl seminariów dr Sławomira Murawca (2015):

  • Mózg – po co go mamy i czemu służy? Jak w kontekście tych koncepcji działa psychoterapia?
  • Psychoanaliza i psychoterapia poznawczo-behawioralna w świetle badań neurobiologii.
  • Pojęcia i teorie psychodynamiczne – czy potwierdzają się w badaniach rezonansem magnetycznym?
  • Świadome Id. Wprowadzenie do koncepcji Marka Solmsa

Cykl seminariów dr Cezarego Żechowskiego

  • Psychodynamiczna diagnoza osobowości (na podstawie Shedler-Westen Assessment Procedure i innych narzędzi) (2015)
  • Popęd życia i popęd śmierci we współczesnej neuropsychoanalizie (2016)

Warsztaty zagranicznych gości:

  • Psychoterapia Dynamiczna Ograniczona w Czasie – prof. Hanna Levenson (2014)
  • Leczenie trudnego pacjenta-osobowość jako kierunkowskaz dla skutecznej psychoterapii – prof. Jonathan Shedler (2016)
  • Psychoterapia grupowa a wyjście z uzależnienia: niosąc przesłanie – dr Jeffrey Roth (2018)

Wyjazdowa debata w Poznaniu (2018)

  • Płeć w psychoterapii – prof Maria Beisert, Agnieszka Iwaszkiewicz, dr Sławomir Murawiec oraz dr Władysław Sterna. Dyskusję prowadziła Anna Król – Kuczkowska.