Office Professional Plus 2016 Key sale 100% Genuine Office Professional Plus 2016 Product Key. buy Windows 10 Pro Key Windows 10 Pro Key is the genuine license for Windows 10 Pro product. The products will be registered online in the offical site and receive offical updates & service support.

Konferencje

Zapraszamy na III Konferencję Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

„Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”

13-15 kwietnia 2018, Warszawa

Swoją obecność na konferencji potwierdzili: Karen Maroda, Mary Target, Jon Frederickson, Jeffrey D. Roth

Emocje towarzyszą każdej chwili naszego życia i zasadniczo wpływają na jego jakość. Zazwyczaj nam sprzyjają, ale czasem ich regulacja jest zaburzona – jak na przykład w przypadku depresji, PTSD, zaburzeń osobowości czy zaburzeń lękowych.

W ramach III Konferencji Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprosimy do dyskusji, jak rodzi się, rozwija, a w niektórych przypadkach osłabia zdolność do regulowania emocji   oraz  w jaki sposób ta zdolność – zarówno po stronie pacjenta, jak i terapeuty – może być  wehikułem zmiany w psychoterapii.

Zastanowimy się nad sytuacjami, kiedy emocje stawiają wyzwanie pacjentowi i psychoterapeucie, bo kontakt z nimi jest utrudniony albo wymykają się spod kontroli. Rozważymy, co oznacza spójność emocjonalna, jak zachodzi zmiana w psychoterapii, spróbujemy opisać, co dzieje się na świadomym i nieświadomym poziomie w diadzie terapeutycznej. Będziemy się zastanawiać nad wagą wczesnej relacji przywiązaniowej, nad dynamiką neurobiologii zarówno w obszarze reaktywności na stres, jak i zdolności do adaptacji czy umiejętności mentalizowania. Spróbujemy pokazać, jak na nowo uczynić emocje bezpiecznym i pomocnym elementem życia psychicznego. Przedmiotem wystąpień plenarnych i dyskusji będzie rola agresji  w życiu pacjenta i w relacji terapeutycznej, a także związek pomiędzy regulacją emocji a impulsywnością, somatyzacją i nadmiernym tłumieniem impulsów. Przedstawimy współczesne koncepcje rozumienia i leczenia zaburzeń osobowości w kontekście zdolności do regulacji emocji.

Na konferencję złożą się wystąpienia teoretyczne naszych znakomitych, jak zwykle, prelegentów, dyskusje panelowe, a także praktyczna analiza przypadków.

 

W związku z licznymi zapytaniami, kolejny próg najniżej opłaty został przesunięty na 31/03/2016r. Zapraszamy!

Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy:

formularz_zgloszeniowy_konferencja_04_2018

formularz_zgloszeniowy_konferencja_04_2018

Ulotka_Regulacja_emocji