PRZYWIĄZANIE, TRAUMA
I REZYLIENCJA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

24-26 kwietnia 2020r.