canada goose sale canada goose jas canada goose sale http://www.canadagoosestore.be/

Konferencje

Zapraszamy na III Konferencję Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

„Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”

13-15 kwietnia 2018, Warszawa

Swoją obecność na konferencji potwierdzili: Karen Maroda, Mary Target, Jon Frederickson, Jeffrey D. Roth

Emocje towarzyszą każdej chwili naszego życia i zasadniczo wpływają na jego jakość. Zazwyczaj nam sprzyjają, ale czasem ich regulacja jest zaburzona – jak na przykład w przypadku depresji, PTSD, zaburzeń osobowości czy zaburzeń lękowych.

W ramach III Konferencji Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprosimy do dyskusji, jak rodzi się, rozwija, a w niektórych przypadkach osłabia zdolność do regulowania emocji   oraz  w jaki sposób ta zdolność – zarówno po stronie pacjenta, jak i terapeuty – może być  wehikułem zmiany w psychoterapii.

Zastanowimy się nad sytuacjami, kiedy emocje stawiają wyzwanie pacjentowi i psychoterapeucie, bo kontakt z nimi jest utrudniony albo wymykają się spod kontroli. Rozważymy, co oznacza spójność emocjonalna, jak zachodzi zmiana w psychoterapii, spróbujemy opisać, co dzieje się na świadomym i nieświadomym poziomie w diadzie terapeutycznej. Będziemy się zastanawiać nad wagą wczesnej relacji przywiązaniowej, nad dynamiką neurobiologii zarówno w obszarze reaktywności na stres, jak i zdolności do adaptacji czy umiejętności mentalizowania. Spróbujemy pokazać, jak na nowo uczynić emocje bezpiecznym i pomocnym elementem życia psychicznego. Przedmiotem wystąpień plenarnych i dyskusji będzie rola agresji  w życiu pacjenta i w relacji terapeutycznej, a także związek pomiędzy regulacją emocji a impulsywnością, somatyzacją i nadmiernym tłumieniem impulsów. Przedstawimy współczesne koncepcje rozumienia i leczenia zaburzeń osobowości w kontekście zdolności do regulacji emocji.

Na konferencję złożą się wystąpienia teoretyczne naszych znakomitych, jak zwykle, prelegentów, dyskusje panelowe, a także praktyczna analiza przypadków.

 

W związku z licznymi zapytaniami, kolejny próg najniżej opłaty został przesunięty na 31/03/2016r. Zapraszamy!

Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy:

formularz_zgloszeniowy_konferencja_04_2018

formularz_zgloszeniowy_konferencja_04_2018

Ulotka_Regulacja_emocji