PRZYWIĄZANIE, TRAUMA
I REZYLIENCJA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowego
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

23-25 października 2020r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@ntpp.org.pl

formularz_zgloszeniowy (doc)
formularz_zgloszeniowy (pdf)